تعداد بازديد :  
تاريخ :
 

شعیب بن صالح از دیدگاه روایات:

١) - در روایات از عمّار یاسر نقل شده که:
«شعیب بن صالح، پرچمدار حضرت مهدی(ع) است». ابن طاووس، ملاحم، ص 53.

2) «از خراسان سپاهی حرکت می‌کند که کمربندهای سیاه و پیراهن سفید پوشیده‌اند، جزو پیش‌قراولان سپاه، فرمانده‌ای است به نام شعیب بن صالح... آنان سپاهیان سفیانی را شکست داده، گریزان می‌کنند و در بیت‌المقدّس فرود می‌آیند و زمینة ظهور حضرت مهدی(ع) را پایه‌ریزی می‌کنند»
ابن حماد، همان، ص 84 و عقد الدرر، ص 125.

3) امیرمؤمنان(ع) می‌فرمایند: «سفیانی و صاحبان پرچم‌های سیاه با یکدیگر روبرو می‌شوند در حالی که میان آنان جوانی از بنی‌هاشم است که در کف دست راستش، خال سیاهی است و در پیشاپیش لشکریان او، شخصی از قبیلة بنی تمیم به نام شعیب بن صالح قرار دارد».
ابن حماد، فتن، ص 86.

4) در منابع اهل سنّت نیز آمده است:
إن على مقدمة جیش المهدی رجلاً من تمیم ضعیف اللحیة یقال له شعیب بن صالح
«فرماندة لشکریان پیشرو حضرت مهدی(ع) مردی از قبیلة بنی تمیم است که محاسن کمی دارد و او را شعیب بن صالح می نامند». شبلنجی، نور الابصار، ص 138

5) «از خراسان سپاهی حرکت می‌کند که کمربندهای سیاه و پیراهن سفید پوشیده‌اند، جزو پیش‌قراولان سپاه، فرمانده‌ای است به نام شعیب بن صالح... آنان سپاهیان سفیانی را شکست داده، گریزان می‌کنند و در بیت‌المقدّس فرود می‌آیند و زمینة ظهور حضرت مهدی(ع) را پایه‌ریزی می‌کنند».
ابن حماد، فتن، ص 84 و عقد الدرر، ص 125.

6) امام سجاد (علیه السلام) فرمود:

خروج شعیب‌ بن صالح، پس از عوف سلمی و پیش از خروج سفیانی است.

شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ص443.

7) پیامبر اکرم(ص) : پرچم هایی از مشرق برمی خیزد که مردی از بنی تمیم به نام شعیب بن صالح آنها را رهبری می کند ، آنچه از اسیران کوفه در دستشان باشد ، می گیرد و طعمه شمشیر می سازد.
الحاوی للفتاوی ج 2 ص 160
مائتان وخمسون علامةحتى ظهور الإمام المهدی السید محمد علی الطباطبائی الحسنی ص" 62"

8) جابر از امام باقر (ع)روایت می کند: جوانی از بنی هاشم از خراسان با پرچم های سیاه قیام می کند که در کف دست راست او خالی(خللی)است و پیشاپیش او مردی بنام شعیب بن صالح است که با لشکریان سفیانی می جنگد و آنها را شکست میدهد.
الملاحم و الفتن باب97 ص52

9) بدرستی که پرچمدار سپاه امام مهدی مردی از بنی تمیم است که ریش کم دارد و به او شعیب بن صالح می گویند. ابن حماد ص 86

10) و عن محمد بن الحنفیة:
سپس پرچم های سیاهی از خراسان که حاملان آنها کلاه های سیاه و لباسهای سفید بر تن دارند ، خروج می کنند پیشاپیش آنها مردی است بنام شعیب بن صالح از قبلیه بنی تمیم ، طرفداران سفیانی را شکست می دهد تا اینکه در بیت المقدس فرود آمده و زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) را مهیا می نماید. ابن حماد / فتن

11) ثم یسیر إلى الکوفة فیقتل أعوان آل محمد صلى الله علیه واله ویقتل رجلا من مسمیهم ثم یخرج المهدی على لوائه شعیب بن صالح

بحار الأنوار للمجلسی (1111 هـ) الجزء52 صفحة207

(12 شعیب بن صالح، جوان گندمگون و تیزفهمی از اهالی تهران که سرپرستی نیروهای خراسانی را بر عهده دارد. الممهدون المهدی، ص 54 به نقل از شش ماه پایانی، ص 94

13) پرچمهای سیاه کوچکی به اهتزاز درمی آید که با مردی از اولاد ابوسفیان نبرد می کند و برای اطاعت از حضرت مهدی(عج) زمینه سازی می کند، در پیشاپیش این پرچم ها مردی به نام تمیم بن صالح حرکت می کند . بشاره الاسلام ص 212 و 184 ، و المهدی ص 190


14) ... ... اذا رایتم ذالک فعلیکم بالفتی التمیمی...
... وقتی که آن را مشاهده کردید ، به سوی جوان تمیمی بشتابید که او از طرف مشرق می آید و او پرچمدار حضرت مهدی است الامام المهدی ص 64 ، الحاوی للفتاوی ج 2 ص 130


15) ... آنگاه این مرد تمیمی – که خداوند بر سرزمینش باران رحمت فروریزد – با پرچم سیاه مهدوی با نصرت الهی و دعوت حقه پیش می تازد تا به محضر حضرت مهدی برسد و دست بیعت بدهد. الملاح و الفتن ص 112 و 41

16) ... حضرت مهدی(ع) خروج می کند و شعیب بن صالح پرچمدار او می باشد.
بشاره الاسلام ص 177- بحارالانوار ج 52 ص 208 ، الملاحم و الفتن ص 44 و ...

17) سپاهیان خراسان به حرکت درمی آید ، شعیب بن صالح تمیمی در طالقان به آنها می پیوندد ، در خوزستان به یک سید موسوی بیعت می شود و ... الزام الناصب ص 213 ، بشاره الاسلام ص 73

18) هنگامی که سپاه سفیانی به سوی کوفه عزیمت می کند ، سفیانی گروهی را به جستجوی اهل خراسان می فرستد ، که برای یاری حضرت مهدی(عج) خروج کرده اند ، سپاه سفیانی با سپاه سید هاشمی(سیدخراسانی) که پرچم های سیاهی دارند و پرچمدارش شعیب بن صالح است در دروازه اصطخر روبرو می شود .... ابن حماد ص86، الملاحم و الفتن ص 51 ، بشاره الاسلام ص 184 و ...

19).... فرمانده آنها مردی از تمیم بنام شعیب بن صالح است ، بزرگ و کوچک شمشیر به دست گرفته و وارد کارزار می شوند ، سید حسنی (حسینی) که صورتش چون ماه تابان است در این نبرد شمشیر می زند... الزام الناصب ص 201 و 218 ، بحارالانوار ج 53 ص 15 و 35 و ....

20) یخرج بالری رجل ربعه اسمر ، مولی لبنی تمیم ، کوسج ....
مردی گندمگون ، متوسط القامه ، کم ریش و کوسه به نام شعیب بن صالح با چهارهزار نفر از ری خروج می کند کسی در برابرش ایستادگی نمی کند جز اینکه کشته شود. الملاحم و الفتن ص 42 ، الحوی للفتاوی ج 2 ص 139

21) پرچم های سیاهی برای نبرد با سفیانی به حرکت درمی آید که در میان آنها جوانی از بنی هاشم هست که صورتش چون قرص قمر است و در دست راستش خالی(خللی) هست ، در پیشاپیش این سپاه شعیب بن صالح تمیمی است که کلاههای سپاهیانش سیاه است و جامه هایشان سفید. سپاه سفیانی را شکست می دهند و به سوی غرب پیش می روند و زمینه را برای حضرت مهدی فراهم می کنند ، فاصله بین خروج او تا تقدیم امور به حضرت مهدی(عج) هفتاد و دو ماه می باشد. الملاحم و الفتن ص 41 ، بشاره الاسلام ص 185

22) و از محمد بن حنیفه : افرادی از خراسان با درفشهایی سیاه به رهبری سید خراسانی و فرماندهی نظامی فردی به اسم شعیب بن صالح ظهور خواهند کرد که رهبری افرادی با لباس های به رنگ سفید و کلا ه های سیاه بر عهده دارد آنها طرفداران سفیانی را شکست خواهند داد و در بیت المقدس فرود آیند تا دولت مهدی را پایه گذاری کنند و مهدی او را به فرماندهی قوای نظامی خود بر میگزیند ابن حماد

23) درفش های سیاهی از بنی عباس و پس از آن درفش های سیاهی از خراسان خروج می کند که حاملان آنها کلاه سیاه و سفید برتن دارند ، پیشاپیش آنان مردی است که وی را صالح بن شعیب یا شعیب بن صالح می نامند ، او از قبیله بنی تمیم است ، آنان نیروهای سفیانی را شکست داده و در بیت المقدس فرود می آیند ، تا زمینه را برای حضرت مهدی(ع) فراهم کنند ، تعداد 300 تن دیگر از شام به او می پیوندند. فاصله بین خروج او تا تقدیم امور به حضرت مهدی(عج) هفتاد و دو ماه می باشد. نسخه خطی ابن حماد ص 84 و 74

24) غلام حدث السن ، اسمراصفر، خفیف الحیه کوسج ...
جوانی نورس ، زرد و گندمگون ، محاسن کم پشت (خفیف اللحیه) و کوسه ، کسی در برابر او نمی ایستد مگر اینکه او را می کشد ، اگر با کوهها درگیر شود ، از بن برمی کند تا وارد سرزمین قدس شود ، او پرچمدار حضرت مهدی(ع) خواهد بود. المهدی ص 190 ، الملاحم و الفتن ص 43 ، 57 ، 68 و ...

25) شعیب بن صالح از سمرقند خروج می کند بحارالانوار ج 52 ص 213 ، المهدی ص 222


از روایات فوق صفات دوازده گانه ای برای شعیب استخراج می شود که به شرح زیر است:

1- رنگ چهره ای گندمگون و قهوه ای دارد
2- محل خروج وی از ری(تهران) است
3- محاسن کم پشتی دارد
4- ضعیف الجثه و لاغر است
5- صاحب ارده ای بسیار قوی و خلل ناپذیر است
6- صاحب بصیرت و یقین است
7- نام مستعار وی شعیب بن صالح است
8- مورد اعتماد و تایید سید خراسانی قرار دارد
9- از بنی تمیم می باشد یا با آنها ارتباط دارد
10- هدف نهایی او بیت المقدس است
11- شاب(سر زنده و باطراوت) و جوان است
12- برای امام زمان(عج) زمینه سازی می کند

اکثریت قریب به اتفاق محققین اعتقاد دارند نام شعیب بن صالح ، اسمی مستعر برای حفظ جان شعیب است

عصر ظهور / علی کورانی / مهدی حقی/ شرکت چا پ و نشر بین الملل چاپ دوازدهم/ص 271

عصر ظهور / علی کورانی / مهدی حقی/ شرکت چا پ و نشر بین الملل چاپ دوازدهم/ص 271

شعیب از نظر لغوی به معنای فردی مردمی و محبوب است

حضرت شعیب علیه السلام  و حضرت صالح علیه السلام در قرآن:

1. حضرت شعیب(ع)،مردی از جنس مردم:

وَ إِلىَ‏ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا.....(اعراف/85)و به سوی (قوم)مدین برادرشان شعیب را فرستادیم.....

(هود 84)

وَ إِلىَ‏ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ.....

و به سوی(قوم)مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من خدارا بپرستید......

وَ إِلىَ‏ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُواْ الله‏.....(عنکبوت36): و به سوی(قوم)مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من خدارا بپرستید......

آنطور که بنده در تفاسیر دیده ام دلیل اینکه از حضرت شعیب به عنوان برادر یاد شده این است که ایشان پیامبری بوده که از متن مردم برانگیخته شده.بر خلاف برخی از پیامبران مانند حضرت رسول(ص) که از خانواده بزرگان بنی هاشم بودند ویا حضرت ابراهیم(ع)که عموی ایشان از اشراف بود ویا حضرت سلیما ن(ع)و.....

در حقیقت این آیات بیانگر صمیمیت زیاد میان حضرت شعیب(ع) و قوم ایشان است.

2.جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع بین مردم،از رسالتهای اصلی حضرت شعیب(ع):

«وَ إِلىَ‏ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَاهٍ غَیرُْهُ قَدْ جَاءَتْکُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ فَأَوْفُواْ الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُواْ فىِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِکُمْ خَیرٌْ لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِین»

و بر مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: اى قوم من، اللَّه را بپرستید، شما را خدایى جز او نیست، از جانب پروردگارتان نشانه‏اى روشن آمده است. پیمانه و ترازو را تمام ادا کنید و به مردم کم مفروشید و از آن پس که زمین به صلاح آمده است در آن فساد مکنید، که اگر ایمان آورده‏اید، این برایتان بهتر است‏.(اعراف85)

وَ یَاقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْاْ فىِ الْأَرْضِ مُفْسِدِین‏

اى قوم من، پیمانه و ترازو را از روى عدل، کامل ادا کنید و به مردم چیزهایشان را کم مدهید و چون تبه‏کاران در زمین فساد مکنید(هود85)

أَوْفُواْ الْکَیْلَ وَ لَا تَکُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِینَ-

وَ زِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیم

وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْاْ فىِ الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ

پیمانه را تمام بپردازید و کم‏فروشى مکنید

و با ترازوى درست وزن کنید

به مردم کم مدهید و بى‏باکانه در زمین فساد مکنید(الشعراء 181-183)

همانطور که مشاهده میکنید حضرت شعیب(ع) بارها نسبت به ناعادلانه بودن وضع اقتصادی جامعه،به مرفهین آن هشدار داده و سعی در اصلاح آن نموده است.

3.تهمت دروغگویی به حضرت شعیب(ع):

الَّذِینَ کَذَّبُواْ شُعَیْبًا کَأَن لَّمْ یَغْنَوْاْ فِیهَا الَّذِینَ کَذَّبُواْ شُعَیْبًا کاَنُواْ هُمُ الْخَاسِرِین‏

آنان که شعیب را به دروغگویى نسبت دادند، گویى که هرگز در آن دیار نبوده‏اند.[طبق تفسیر المیزان این نشانه وطن فروشی مخالفان شعیب(ع)است] آنان که شعیب را به دروغگویى نسبت دادند خود زیان کردند. (اعراف-92)

وَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ إِن نَّظُنُّکَ لَمِنَ الْکَاذِبِین‏

تو نیز بشرى همانند ما هستى و مى‏پنداریم که دروغ مى‏گویى(الشعراء-186)

4.مخالفان حضرت شعیب(ع) ادعا میکردند که برنامه ها و سیاست های ایشان بسیارزیانبار است:

وَ قَالَ المَْلَأُ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئنِ‏ِ اتَّبَعْتُمْ شُعَیْبًا إِنَّکمُ‏ْ إِذًا لَّخَاسِرُون‏

مهتران قومش که کافر بودند، گفتند: اگر از شعیب پیروى کنید سخت زیان کرده‏اید(اعراف-90)

5.خرافاتی خواندن حضرت شعیب(ع) توسط مخالفین:

قَالُواْ یَشُعَیْبُ أَ صَلَوتُکَ تَأْمُرُکَ أَن نَّترُْکَ مَا یَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فىِ أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُاْ إِنَّکَ لَأَنتَ الْحَلِیمُ الرَّشِید

گفتند: اى شُعیب، آیا نمازت به تو فرمان مى‏دهد که ما آنچه را پدرانمان مى‏پرستیدند ترک گوییم، یا در اموال خود آن چنان که خود مى‏خواهیم تصرف نکنیم؟ به راستى تو مردى بردبار و خردمند هستى(هود-87)

واضحترین چیزی که در این آیه نمود پیدا کرده،استهزاء اعتقادات حضرت شعیب(ع) توسط مخالفان ایشان است.آنجا که میگویند:« أَ صَلَوتُکَ تَأْمُرُکَ أَن نَّترُْکَ مَا یَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا...».

اگر به تفاسیر مراجعه کنید خواهید دید که قریب به اتفاق آنها دلیل این حرف مخالفان را استهزاء اعتقادات و اعمال حضرت شعیب(ع) میدانند.اصلا حالت کنایی از لحن آیه مشخص است:-آیا نمازت به تو فرمان میدهد!!!؟

6.تحقیر بسیار شدید حضرت شعیب(ع) توسط مخالفان:

قَالُواْ یَاشُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنرََئکَ فِینَا ضَعِیفًا وَ لَوْ لَا رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَ مَا أَنتَ عَلَیْنَا بِعَزِیز

گفتند: اى شعیب! ما بسیارى از حرفهاى تو را نمى‏فهمیم. ترا در بین خود ناتوان مى‏بینیم. اگر به خاطر بستگانت نبود، سنگسارت مى‏کردیم و تو نزد ما عزیز و محترم نیستى.‏(هود-۹۱)

7. بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیرٌْ لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِین‏:هرگاه این آیه شریفه را میخوانیم ناخودآگاه به یاد مهدی فاطمه(ع) میفتیم.هر سال در نیمه شعبان این آیه شریفه را بر درودیوار محل و مسجد میبینیم.احادیث زیادی هم شنیده ایم که بقیت الله در این آیه تفسیر به وجود مبارک حضرت مهدی(عج) میشود.برای مثال امام باقر(ع) میفرمایند:« نخستین سخنى که قائم علیه السلام پس از قیام خود مى‏گوید این آیه است" بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ" سپس مى‏گوید منم بقیة اللَّه و حجت و خلیفه او در میان شما، سپس هیچکس بر او سلام نمى‏کند مگر اینکه مى‏گوید: السلام علیک یا بقیة اللَّه فى ارضه»این آیه شریفه تنها یک بار در قرآن کریم آمده و آنهم از جانب حضرت شعیب(ع) خطاب به قوم خود.

 

شغل حضرت صالح(ع) آهنگری بود:در مورد قسمت دوم اسم شعیب بن صالح که " صالح " می باشد باید دقت کرد که صالح در اینجا در نقش پدر برای شعیب می باشد.

برگرفته از سایت http://www.u313.com/ مقاله ی کامل و یک تطبیق احتمالی در این سایت آمده است.
ارسال توسط عاشق سرگردان